top of page

Excel meklēšanas formulas lietpratējiem

Updated: Sep 8, 2019


Padari meklēšanas formulas patiesi dinamiskas un uzzini kā lietot MATCH, VLOOKUP, INDEX, OFFSET, INDIRECT.

  • Meklēšanas stūrakmeņi - vertikālā meklēšana ar VLOOKUP() un horizontālā meklēšana ar HLOOKUP().

  • Kā piemeklēt vērtību pamatojoties uz rezultātu skalu jeb netiešas sakritības meklēšana ar VLOOKUP().

  • Svarīgais meklēšanas palīgs MATCH().

  • Meklēšanas spēkavīrs INDEX() un tā sauktie INDEX MATCH un INDEX MATCH MATCH jeb kā meklēt datus neatkarīgi no tā, kur atrodas atsauces kolonna.

  • Funkcijas OFFSET() jeb nobīde, kā arī OFFSET MATCH un OFFSET MATCH MATCH vieta meklēšanas formulu klāstā.

  • Dinamiski apgabali izmantojot funkcijas INDEX() un OFFSET().

  • Svarīgais formulu konstruēšanas palīgs INDIRECT() jeb kā darbgrāmatas lapas nosaukumu padarīt par mainīgo formulā.

0 comments

Comments


bottom of page