top of page

Excel Know How Privātuma politika

Privātuma politika

 

Šajā privātuma politikā (“Privātuma politika”) ir aprakstīts, kā excelknowhow.com (“ExcelKnowHow”, “mēs”) apstrādā personas datus saistībā ar tīmekļa vietnes izmantošanu un pakalpojumu sniegšanu, kā arī tajā norādītas datu subjektiem pieejamās tiesības. ExcelKnowHow kā Pārzinis apstrādās saņemtos personas datus tikai šajā Privātuma politikā noteiktajiem nolūkiem un noteiktajos veidos.

Zemāk jūs varat atrast detalizētu informāciju par to, kāda veida personas datus mēs ievācam par personām un kādiem nolūkiem, ko mēs darām ar šiem datiem un kā mēs tos apstrādājam. Piekļūstot vai lietojot mūsu tīmekļa vietni, jūs piekrītat Privātuma politikā un Sīkdatņu politikā izklāstītajiem noteikumiem. Ja jūs nepiekrītat Privātuma politikai, jums ir jāpamet šī tīmekļa vietne un jāpārtrauc izmantot mūsu sniegtie pakalpojumi.

1. Ievads

 

1.1. Privātuma politikas mērķis ir sniegt informāciju par ExcelKnowHow veikto fizisko personu datu apstrādi. Privātuma politika attiecas uz ExcelKnowHow pakalpojumu saņēmēju, kā arī potenciālo pakalpojumu saņēmēju, tīmekļa vietnes apmeklētāju un sadarbības partneru personas datu apstrādi.

​1.2. ExcelKnowHow apstrādā personas datus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (“Vispārīgā datu aizsardzības regula”), kā arī ievērojot citus normatīvos tiesību aktus personas datu aizsardzības jomā.

​1.3. Privātuma politikā ar jēdzienu ExcelKnowHow tiek apzīmēta Latvijas Republikā reģistrēta Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Sofius”, reģistrācijas Nr. 40103714293, juridiskā adrese: Nometņu iela 3-11, Rīga, LV-1048, Latvija.

​1.4. Privātuma politikā lietotajiem jēdzieniem “Personas dati”, “Datu subjekts”, “Apstrāde”, “Pārzinis” un “Uzraudzības iestāde” ir tāda pati nozīme, kā norādīts Vispārīgajā datu aizsardzības regulā.

 

2. Kādus personas datus mēs apstrādājam?

 

2.1. Komercdarbības īstenošanas ietvaros ExcelKnowHow saņem dažāda veida informāciju no potenciālajiem un esošajiem klientiem, tīmekļa vietnes apmeklētājiem un citām personām, kuras ar mums komunicē. Daļa no šīs informācijas ir personas dati, attiecībā uz kuriem ExcelKnowHow ir Pārzinis.

 

Personas dati, kuri tiek sniegti ExcelKnowHow

2.2. Mūsu esošie un potenciālie klienti sniedz mums šādus personas datus:

 • vārds, uzvārds;

 • e-pasta adrese;

 • tālruņa numurs;

 • maksājuma informācija;

 • sociālo tīklu konta informācija (ja jūs reģistrējaties mūsu tīmekļvietnē ar savu sociālā tīkla kontu un / vai izvēlaties pievienoties slēgtajai grupai vietnē Facebook);

 • jebkādi cita veida personas dati, kuri var būt iekļauti saturā, kuru jūs nododat mums, piemēram, izvēlētajā lietotāja konta parolē, e-pasta ziņojumā un citur.

 

Šie dati ir nepieciešami, lai ExcelKnowHow varētu ar jums noslēgt līgumus, to izpildīt, kā arī lai komunicētu ar jums.

 

2.3. Kad jūs piesakāties jaunumu saņemšanai par Excel programmatūru un ExcelKnowHow pakalpojumiem, izmantojot tīmekļa vietnē pieejamo formu, jūs sniedzat mums informāciju par savu e-pasta adresi. Šie dati ir nepieciešami, lai ExcelKnowHow varētu ar jums komunicēt.

 

2.4. Kad jūs komunicējat ar mums, izmantojot tīmekļa vietnē pieejamo kontaktinformāciju, jūs sniedzat mums informāciju par savu e-pasta adresi un / vai tālruņa numuru un / vai savu dzīvesvietas vai korespondences adresi, kā arī jebkādu citu informāciju, kuru jūs mums izvēlaties atklāt. Šie dati ir nepieciešami, lai ExcelKnowHow varētu ar jums komunicēt un atbildēt uz jūsu jautājumiem, lūgumiem, sūdzībām u.tml.

 

Personas dati, kas tiek ievākti automātiski

 

2.5. Kad jūs apmeklējat ExcelKnowHow vietni, mēs automātiski apkopojam un apstrādājam šādu informāciju, kas var saturēt jūsu personas datus: jūsu ierīce un pārlūks, lapas, kurām jūs piekļūstat, ierīces identifikatori, jūsu izmantotā operētājsistēma, jūsu atrašanās vieta, mobilā tīkla informācija, standarta tīmekļa žurnāla dati, kā arī cita informācija, kas savākta no sīkdatnēm un līdzīgākam tehnoloģijām, kuras mēs izmantojam mūsu vietnē. Uzziniet vairāk par to, kā mēs izmantojam sīkdatnes mūsu vietnē, izlasot mūsu Sīkdatņu (cookies) politiku.

 

3. Datu apstrādes nolūki un juridiskais pamats

 

3.1. ExcelKnowHow apstrādā jūsu personas datus, lai piedāvātu un sniegtu jums pakalpojumus, uzlabotu sniegtos pakalpojumus, atrisinātu visas iespējamās ar pakalpojumu saistītās problēmas un nodrošinātu jūs ar vislabāko iespējamo pieredzi kā klientam.

3.2. ExcelKnowHow vāc un apstrādā jūsu personas datus tostarp, bet ne tikai, šādiem nolūkiem:

 • līgumu noslēgšanai un izpildei;

 • jūsu lietotāja konta izveidei mūsu tīmekļa vietnē;

 • pakalpojumu sniegšanai;

 • sertifikāta izsniegšanai;

 • komunikācijai ar jums par mūsu pakalpojumiem un citiem jautājumiem;

 • mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu izmantošanas analīzei, lai mēs varētu veikt uzlabojumus;

 • informēšanai par mūsu pakalpojumiem;

 • mūsu likumīgo interešu aizsardzībai un tādu juridisku iemeslu dēļ kā, piemēram, līgumu izpilde, piemērojamo normatīvo tiesību aktu ievērošana un sadarbība ar tiesību aizsardzības iestādēm.

 

Pirms jūsu personas datu izmantošanas mērķim, kas nav ietverts šajā Privātuma politikā, mēs lūgsim jūsu piekrišanu.

 

3.3. ExcelKnowHow vāc un apstrādā jūsu personas datus tikai tad, kad tam ir likumīgs pamats, kurš var atšķirties atkarībā no konkrētās datu kategorijas un apstrādes nolūkiem. Ņemiet vērā, ka mēs, iespējams, apstrādājam tos pašus Personas datus vairākos nolūkos vienlaikus un attiecīgi uz vairākiem juridiskiem pamatiem.

 

3.4. Līguma noslēgšana un izpilde. Juridiskais pamats lielākajai daļai jūsu personas datu apstrādes ir līgumattiecības starp jums un ExcelKnowHow, ņemot vērā, ka mums šie dati ir nepieciešami, lai ar jums noslēgtu un izpildītu līgumu.

 

3.5. Juridisks pienākums. Dažos gadījumos ExcelKnowHow apstrādā personas datus, pamatojoties uz juridiskiem pienākumiem, kurus mums uzliek piemērojamie normatīvie tiesību akti, piemēram, nodokļu jomā, vai gadījumos, kad mums ir jāreaģē uz juridisku procesu.

 

3.6. Leģitīmas intereses. Jūsu personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai īstenotu ExcelKnowHow likumīgās intereses vai trešo personu likumīgās intereses, izņemot gadījumus, kad jūsu intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm. Piemēram, mēs varam apstrādāt jūsu datus mārketinga nolūkos, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm komercdarbības attīstībā. Citas likumīgās intereses ir nodarbošanās ar komercdarbību, pakalpojumu pārvaldība un sniegšana, potenciālo klientu informēšana par mūsu pakalpojumiem, pakalpojumu reklamēšana un attīstība, drošības un tehnisko problēmu atklāšana un novēršana saistībā ar pakalpojumiem, tiesisko prasību izpilde un citas.

 

3.7. Piekrišana. Daļa no personas datiem mēs apstrādājam, pamatojoties uz jūsu piekrišanu. Tie ir dati, kuri mums nav nepieciešami līguma izpildei, taču jūs varat brīvprātīgi mums sniegt šādus datus, lai saņemtu informāciju par mūsu pakalpojumiem uz savu e-pasta adresi (vārds, uzvārds, epasta adrese, tālruņa numurs). Ņemiet vērā, ka jums ir tiesības jebkurā laikā izdzēst šo informāciju un atsaukt piekrišanu.

 

4. Glabāšanas laiks

 

4.1. ExcelKnowHow glabā personas datus līdz tiek izpildīts nolūks, kura dēļ dati tika savākti. Piemēram, mēs glabājam klientu datus tik ilgi, kamēr starp mums pastāv līgumattiecības.

 

4.2. Pēc tam, kad jūs pārtraucat attiecības ar mums, pabeidzot apmācības vai kā citādi izbeidzot līgumu ar mums, mēs varam turpināt glabāt noteiktus datus, cik tas ir pamatoti nepieciešams, lai izpildītu mūsu juridiskās saistības, risinātu strīdus, ja tādi ir, lai izpildītu mūsu vienošanās un / vai aizsargātu mūsu leģitīmās intereses.

 

5. Personas datu nodošana trešajām personām.

 

5.1. Lai ExcelKnowHow varētu nodrošināt jums pakalpojumu saņemšanu, mēs sadarbojamies ar trešajam personām, kas sniedz mums dažādus komercdarbības īstenošanai nepieciešamus pakalpojumus (“Trešās personas-pakalpojumu sniedzēji”). Līdz ar to mēs nododam jūsu personas datus Trešajām personām-pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, serveru pakalpojumu sniedzējiem, e-pasta komunikācijas pakalpojumu sniedzējiem, maksājumu apstrādes pakalpojumu sniedzējiem, juridisko pakalpojumu sniedzējiem.

 

5.2. Trešās personas-pakalpojumu sniedzēji saņem stingri ierobežotu personas datu apjomu, kas nepieciešams viņu pakalpojumu sniegšanai. ExcelKnowHow nodod personas datus tikai tādām Trešajām personām-pakalpojumu sniedzējiem, kas spēj nodrošināt, ka tiek ievērotas visas personas datu apstrādes prasības atbilstoši Vispārīgajai datu aizsardzības regulai un citiem piemērojamiem normatīvajiem tiesību aktiem.

 

5.3. Noteiktos gadījumos mums var rasties juridisks pienākums nodot jūsu personas datu valsts vai pašvaldību iestādēm vai citām trešajām personām.

 

5.4. ExcelKnowHow var nodot jūsu personas datus trešajām personām, kad tas ir mūsu leģitīmajās interesēs, piemēram, apvienošanās, aktīvu atsavināšanas, uzņēmum pārejas un citos pakalpojumu sniegšanas restrukturizācijas gadījumos.

 

5.5. ExcelKnowHow apstrādātie personas dati var tikt nodoti Trešajām personām-pakalpojumu sniedzējiem un citām personām, kas atrodas ārpus Eiropas Ekonomiskās Zonas (“EEZ”). ExcelKnowHow apliecina, ka personas datus nodod tikai tādām Trešajām personām-pakalpojumu sniedzējiem un citām personām ārpus EEZ, kas atrodas teritorijās, kuras Eiropas Komisija atzinusi par tādām, kas nodrošina atbilstošu personas datu aizsardzības līmeni vai kā citādi ir spējīgas nodrošināt piemērotus aizsardzības līdzekļus, kā arī to, ka datu subjektiem ir pieejami efektīvi tiesību aizsardzības līdzekļi.

 

6. Datu subjekta tiesības.

 

6.1. Personām, kas atrodas noteiktās valstīs, tostarp EEZ, normatīvajos tiesību aktos ir paredzētas noteiktas tiesības saistībā ar viņu personas datiem. Ievērojot visus normatīvajos tiesību aktos paredzētos izņēmumus, jums var būt tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, lai tos atjauninātu, dzēstu vai labotu, ierobežot vai iebilst pret jūsu datu apstrādi, kā arī tiesības uz personas datu pārnesamību.

 

6.2. Jūs varat izmantot šīs tiesības, sazinoties ar ExcelKnowHow, izmantojot turpmāk Privātuma politikā norādīto kontaktinformāciju.

 

6.3. Ja jūs uzskatāt, ka mēs esam nelikumīgi apstrādājuši jūsu personas datus, jums ir tiesības iesniegt mums sūdzību, izmantojot turpmāk Privātuma politikā norādīto kontaktinformāciju, vai iesniegt sūdzību personas datu aizsardzību uzraugošajai iestādei jūsu valstī.

 

7. Personas datu drošība.

 

7.1. Ņemot vērā iespējamos riskus un datu apstrādes veidu, ExcelKnowHow izmanto saprātīgus un piemērotus organizatoriskos, tehniskos un administratīvos pasākumus, lai aizsargātu personas datu konfidencialitāti, integritāti un pieejamību.

 

7.2. Diemžēl nevienai datu pārraides vai glabāšanas sistēmai nav garantēta 100% drošība, līdz ar to mēs nevaram garantēt pilnīgu datu drošību. Tādēļ mēs aicinām jūs rūpēties par saviem personas datiem, iestatīt drošu paroli savam ExcelKnowHow kontam, ierobežot piekļuvi ierīcei un pārlūkprogrammai, izrakstoties pēc sesijas beigām, kā arī pēc iespējas izvairīties no jebkāda veida sensitīvu datu sniegšanas ExcelKnowHow, kuru izpaušana varētu radīt būtisku kaitējumu datu subjektam.

 

7.3. Viss ExcelKnowHow personāls, kas iesaistīts mums sniegto personas datu apstrādē, ir apņēmies ievērot konfidencialitātes pienākumus un nedrīkst piekļūt personas datiem bez atļaujas vai ja tas nav nepieciešams nolūkiem, kādiem šie dati tika savākti.

 

7.4. Personas datu aizsardzības pārkāpuma gadījumā mēs jums paziņosim par to atbilstoši piemērojamajos normatīvajos tiesību aktos noteiktajiem pienākumiem un sniegsim saprātīgu palīdzību saistībā ar personas datu aizsardzības pārkāpuma izmeklēšanu un ziņošanu uzraudzības iestādēm.

 

8. Izmaiņas Privātuma politikā.

 

8.1. ExcelKnowHow var grozīt Privātuma politiku, piemēram, ieviešot jaunus pakalpojumus. Privātuma politikas grozījumi stājas spēkā un ir piemērojami no brīža, kad tie ir publicēti mūsu tīmekļa vietnē.

 

8.2. Līdz ar to mēs iesakām jums laiku pa laikam apmeklēt ExcelKnowHow tīmekļa vietni. Turpinot izmantot mūsu pakalpojumus, tīmekļa vietni vai kā citādi sniedzot mums personas datus pēc Privātuma politikas grozījumiem, jūs piekrītat jaunajai Privātuma politikas redakcijai.

 

9. Piemērojamās tiesības.

 

ExcelKnowHow Privātuma politikai ir piemērojami Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti. Visas nesaskaņas tiks risinātas sarunu ceļā. Ja savstarpēja vienošanās netiek panākta, strīdi tiks izskatīti Latvijas Republikā tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

 

10. Kontaktinformācija.

 

Ja jums ir kādi jautājumi par Privātuma politiku un jūsu datu apstrādi vai jūs vēlaties izmantot savas datu subjekta tiesības, lūdzu sazinieties ar mums, rakstot uz e-pasta adresi ask@excelknowhow.com, vai izmantojot šādu kontaktinformāciju:

           

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Sofius”

Juridiskā adrese: Nometņu iela 3-11, Rīga, LV-1048

Biroja adrese: Meža iela 4, Rīga, LV-1048

 

 

Privātuma politika ir spēkā no 2024.gada 1.janvāra.

bottom of page