top of page

Četras pamatfunkcijas teksta apstrādei

Updated: Jun 2, 2020


Reti kuras formulas Excel formulu klāstā ir tik noderīgas kā teksta apstrādes formulas LEFT, RIGHT un MID. Šajā rakstā apskatīšu, ko tās spēj paveikt ar vienkāršu teksta rindu.


Formula LEFT

Formula LEFT ir ļoti noderīga, ja no sākotnējā teksta nepieciešama tikai daļa, un tā atrodas teksta kreisajā pusē, sākot no teksta sākuma. Formulas tehniskais pieraksts ir šāds:


=LEFT(teksts; simboli)

Kur:

teksts – Izejas teksts, kuru nepieciešams apstrādāt. “teksts” var būt gan simbolu rinda, gan skaitlis.

simboli – simbolu skaits, sākot no “teksts” teksta sākuma (kreisās puses), kurus nepieciešams iegūt funkcijas izpildes rezultātā. Šis ir izvēles parametrs, kura noklusētā vērtība ir 1. Parametra pierakstā var izmantot tikai pozitīvus skaitļus vai nulli, tomēr jāpiezīmē, ka, izmantojot nulli, kā formulas rezultātu iegūsi tukšu šūnu. Parametrs var būt arī skaitlis, kas ir lielāks par teksta simbolu kopskaitu – šajā gadījumā funkcijas vērtība būs vienāda ar oriģinālo tekstu.


Formula RIGHT

Formula RIGHT ir formulas LEFT dvīņu māsa, jo dara tieši to pašu ar izejas tekstu, tikai sākot no teksta labās puses. Arī formulas tehniskais pieraksts un parametri ir tieši tādi paši:

=RIGHT(teksts; simboli)

Jāpievērš uzmanība tam, ka "simboli" parametrs šajā gadījumā skaitīs teksta “teksts” simbolus, sākot no tā beigām (labās puses).


Šeit daži formulu LEFT un RIGHT piemēri:


Formula MID


MID formula ir universālāka par jau aprakstītajām formulām LEFT un RIGHT. Tā spēj atgriezt tekstu no jebkuras vietas izejas tekstā, vienalga vai sākumā, beigās vai vidū.

Formulas tehniskais pieraksts ir šāds:

=MID(teksts; sākums; skaits)

Kur:

teksts - Izejas teksts, kuru mums nepieciešams apstrādāt. “Teksts” var būt gan simbolu rinda, gan skaitlis.

sākums – Simbols pēc kārtas tekstā, sākot no kura formula atgriezīs vērtību. Arguments ir obligāts, un tam jābūt pozitīvam skaitlim.

skaits – Simbolu skaits, sākot no pozīcijas “sākums”, kuri tiks atgriezti formulas vērtībā. Arguments ir obligāts, un tam jābūt pozitīvam skaitlim vai nullei. Ja arguments būs nulle, tad funkcijas vērtība būs tukša šūna. Ja šis parametrs būs lielāks par simbolu skaitu no pozīcijas “sākums” līdz “teksts” beigām, tad formulas vērtība būs visi simboli no pozīcijas “sākums” līdz “teksts” beigām.​

MID formulas pieraksta piemēri:

Formula MID ir universālāka par formulām LEFT un RIGHT, un tajā pašā laikā spēj veikt identisku darbu. Piemēram,

=LEFT(“ābols”;4) un =MID(“ābols”;1;4)

atgriezīs identisku rezultātu – “ābol” jeb pirmās četras zīmes no vārda.

=RIGHT(“ābols”;4) un =MID(“ābols”;2;4)

atgriezīs identisku rezultātu – “bols” jeb pēdējās četras zīmes no vārda.


MID formula ir elastīgāka par LEFT un RIGHT formulām, taču arī tai ir savi mīnusi. Piemēram, tā nevar sameklēt vajadzīgo vērtību tekstā, kurš ir dinamisks (katrā nākamajā šūnā mainās teksta garums un mums vajadzīgo vērtību atrašanās vieta).

Formula LEN - teksta garuma noteikšanai


Ļoti noderīga ir funkcijas LEN palīdzība. Ar to nosaka dotā teksta vai simbolu rindas garumu, un tās pieraksts ir šāds:

=LEN(teksts)

Piemēram, ir dota tabula ar loterijas vinnestiem, un uzdevums ir iegūt loterijas vinnesta summu atsevišķā šūnā. Kāda būs nepieciešamā formula? Simbolu skaits līdz mūs interesējošai informācijai visās šūnās ir vienāds – vinnesta summa sākās no 10 simbola. Tomēr tālāk ir problēma – pats vinnests ir dažāda garuma – sākot no 1 līdz pat 4 simboliem. Šeit noderīga ir LEN funkcija. Ar tās palīdzību mēs varam uzzināt kopējo teksta garumu un no tā atņemt simbolu skaitu, kas neattiecas uz paša vinnesta summu – “Vinnējis “ un “ eiro” – kopā 14 simboli (pievērs uzmanību tukšumiem – tie arī tiek skaitīti!).

Izmantojot LEN funkciju, izdevās konstruēt MID funkciju, kura ar uzdevumu itin viegli tika galā.

LEFT, RIGHT un MID funkcijas kopā ar citām simbolu meklēšanas funkcijām, piemēram, SEARCH un FIND padara noteikta teksta atrašanu dinamiskāku un plašāk lietojamu. Par to varēs lasīt citā rakstā.


0 comments

Recent Posts

See All

Коментари


bottom of page