top of page

Kā atrast tekstu tekstā ar SEARCH un FIND?

Updated: Sep 17, 2019Excel funkciju klāstā ir divas ļoti līdzīgas funkcijas, kuras noder, ja ir nepieciešams meklēt noteiktu informāciju tekstā: SEARCH un FIND.

Abas funkcijas meklē noteiktu simbolu rindu citā, parasti lielākā simbolu rindā, un tās vērtība ir skaitlis, kurš norāda meklētās simbolu rindas pirmo atrašanās vietu vai, citiem vārdiem sakot, kārtas numuru. Ja meklējamā vērtība netiek atrasta, tad funkcijas atgriež kļūdu VALUE.


Arī funkciju tehniskais pieraksts ir ļoti līdzīgs:

=FIND(meklēt, tekstā, [sākot no])
=SEARCH(meklēt, tekstā, [sākot no])

Kur:

meklēt – teksts vai simbolu rinda, kuru nepieciešams sameklēt.

tekstā – teksts vai simbolu rinda, kurā nepieciešams sameklēt “meklēt” tekstu.

sākot no – no kura simbola pēc kārtas nepieciešams meklēt tekstu. Šis ir izvēles parametrs, kuru nenorādot funkcija meklē tekstu, sākot no pirmā simbola “tekstā”.

Kādas ir šo funkciju atšķirīgās īpašības?

FIND funkcija:

spēj meklējot atšķirt lielos un mazos burtus.

SEARCH funkcija:

spēj meklēt, nešķirojot lielos un mazos burtus;spēj izmantot aizstājējzīmes (wildcards) “*” un “?”.

Funkciju pieraksta piemēri:

Par aizstājējzīmēm (wildcards)


Aizstājējzīmes, kuras ir iespējams pielietot SEARCH funkcijā, ir “?” (jautājuma zīme) un “*” (zvaigznīte vai asterisks).

Aizstājējzīmes tiek izmantotas, ja nepieciešams sameklēt tekstu, kurā daļa teksta var mainīties vai nav zināma.

Jautājuma zīme vienmēr ataino tieši vienu simbolu, piemēram, meklējot “?ste” sistēma atradīs vārdu “aste” bet neatradīs “kaste”. Lai atrastu “kaste”, būtu jālieto šāda simbolu rinda: “??ste”.

Zvaigznīte turpretī var atainot jebkuru skaitu nezināmo simbolu, tai skaitā arī 0 (t.i. nevienu). Piemēram, meklējot “*ste”, sistēma atradīs gan vārdu “kaste”, gan “aste”, gan arī jebkuru citu simbolu rindu, kura beidzas ar burtiem “ste”.


Funkciju SEARCH un FIND pielietojums


Funkcijas SEARCH un FIND ir ļoti noderīgas, kad, piemēram, jāizdala kāda noteikta teksta daļa no garāka teksta vai teksts jāsadala pa sastāvdaļām, piemēram, vārdiem. Ļoti bieži šāda veida uzdevumi tiek risināti, talkā ņemot arī LEFT, RIGHT un MID formulas. Tas ir tāpēc, ka SEARCH un FIND formulas atrod vietu tekstā, kura kalpotu par teksta sadalīšanas punktu, savukārt pašu teksta sadalīšanu veic ar LEFT, RIGHT un MID funkcijām (par tām lasi šajā rakstā).

Man personīgi SEARCH funkcija šķiet vieglāk pielietojama, jo tajā var izmantot aizstājējzīmes (jeb Wildcards), kā arī nav jāsatraucas par lielajiem/mazajiem teksta burtiem.

Piemērā ņemšu tabulu, kuras pirmajā kolonnā ir saraksts ar personu vārdiem un uzvārdiem, savukārt uzdevums ir ierakstīt personas vārdu otrajā kolonnā.

Lai paveiktu uzdevumu, vispirms ar SEARCH funkciju atradīšu pirmo tukšuma zīmi (“ “) katrai vārda un uzvārda šūnai.

Redzams, ka pirmajā rindā tukšuma zīme ir atrasta ar kārtas skaitli 6, arī otrajā tāpat, savukārt trešajā tā ir atrasta ar kārtas skaitli 8.

Rezultātu, kuru sniedz funkcija SEARCH, tālāk izmantošu LEFT funkcijā, jo ar funkciju SEARCH atrastais kārtas numurs ļoti labi der kā LEFT funkcijas otrais parametrs jeb nepieciešamo simbolu skaits, sākot no teksta sākuma.

Viena svarīga piezīme: SEARCH un FIND funkcijas atgriež simbola kārtas numuru, bet LEFT, RIGHT un MID funkcijas skaita simbolus līdz norādītajam kārtas numuram ieskaitot. Tātad, lai iegūtu pareizu rezultātu, ir jāsamazina simbolu skaits par vienu vienību. Šajā piemērā vizuāli tas nebūtu pamanāms, jo personas vārda beigās paliktu tukšuma zīme. Lai gan tā nebūtu neredzama, tā var būt traucēklis tālākam darbam ar datiem).

Apskatot tabulu, var secināt, ka SEARCH un LEFT formulas ir iespējams apvienot vienā formulā, padarot tabulu daudz kompaktāku un pārskatāmāku.

Tabulā ar sarkanu atzīmēju SEARCH funkciju, kura iepriekšējā tabulā atradās atsevišķi B un C kolonnās.

Kombinācijas, kādās var lietot FIND, SEARCH kopā ar LEFT, RIGH un MID funkcijām, ir ļoti daudz, piemēram, var meklēt noteiktu tekstu lielāka teksta vidū, var meklēt summu teksta vidū, un citos veidos.

Lai Tev izdodas šo pielietot.

0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page