top of page

Analizē rezultātu ar Excel funkciju IF

Updated: Dec 30, 2019

Ar funkciju IF sākas Excel dziļo iespēju izmantošana - šeit rezultāta analīze jeb to var saukt arī par programmēšanu, piemēram, kad vēlies analizēt rezultātu un veikt attiecīgus secinājumus. Ja Tu izmanto funkciju IF, tad droši vari teikt, ka Tu programmē Excel :). Ikdienā IF (jeb JA) nosacījumi ir ik uz soļa:

  • JA pulkstens ir 8:00, tad jāceļas un jādodas uz darbu.

  • JA degviela ir ielieta, tad mašīna var braukt.

  • JA luksoforā deg zaļā gaisma, tad var iet pāri ielai u.t.t. ​

= IF (logical_test ; value_if_true ; value_if_false)
  • logical_test - ir nosacījuma (apgalvojuma) loģiskā pārbaude, pēc kura noteikt, kuru darbību izpildīt

  • value_if_true - ir vērtība vai darbība, kuru izpildīt, ja nosacījums izpildās jeb apgalvojums ir patiess (TRUE)

  • value_if_false - ir vērtība vai darbība, kuru izpildīt, ja nosacījums neizpildās jeb apgalvojums nav patiess (FALSE)

Pavisam vienkāršoti: ja nosacījums izpildās, dari vienu, ja neizpildās, dari citu.


Loģiskā apgalvojuma pārbaude


Vispirms Excel veic jautājuma loģisko pārbaudi (logical test). Piemēram, ir šāds apgalvojums: “luksoforā deg zaļā gaisma”. Atbilde ir, vai apgalvojums ir patiess (TRUE) vai nepatiess (FALSE).

Pamēģini šūnā A1 ierakstīt skaitli 1 un šūnā B1 skaitli 2 savukārt šūnās A2 un B2 ieraksti skaitļus 3. Pēc tam šūnās C1 un C2 ieraksti formula-apgalvojumus*: =(A1=B1) un =(A2=B2).

Redzēsi, ka pirmajā gadījumā apgalvojums nav patiess (FALSE), jo skaitlis 1 nav vienāds ar 2, tomēr otrajā gadījumā apgalvojums ir patiess (TRUE), jo 3 ir vienāds ar 3. * - iekavām ir ilustratīva nozīme. Tās var likt, tomēr tās nav nepieciešamas.


Loģiskā apgalvojuma pārbaudē izmantojami šādi apzīmējumi:


Piemērs

Pieņemsim, ka nepieciešams noteikt, vai kontroldarbs ir nokārtots sekmīgi vai nē un ir zināms, ka sekmīgi nokārtots ir tad, ja atzīme ir 4 vai augstāka.

Šajā gadījumā B kolonnā rakstu formulu IF, kura izvērtē apgalvojumu "Atzīme">=4 (kur "Atzīme" ir attiecīgā šūna A kolonnā). Ja apgalvojums ir patiess, tad uzrādīt "JĀ", ja nepatiess, tad - "NĒ".

Formulu, kas ierakstīta šūnā B2, kopēju un pavairoju uz pārējām šūnām B kolonnā.


Saliktie nosacījumi jeb vairāku apgalvojumu izvērtēšana


Mēdz būt situācijas, kad ar viena nosacījuma (apgalvojuma) izvērtēšanu nepietiek. Šādos gadījumos var veidot tā saucamo salikto funkciju IF. Piemēram, ja pārbaudītais apgalvojums nav patiess, tad value_if_false vietā liekama jauna IF funkcija:

=IF(logical_test; value_if_true; IF(logical_test; value_if_true; value_if_false))

Pieņemsim, ka atzīmes 9 un 10 ir uzskatāmas par teicamām, savukārt atzīmes 4 līdz 8 uzskatāmas par nokārtotām un zem 4 - nenokārtots.Pirmā apgalvojuma pārbaude izvērtē, vai "Atzīme" >=9. Ja tā ir, tad formula parādīs rezultātu "Teicami". Ja šis apgalvojums nebūs patiess (t.i. atzīme būs zemāka par 9), tad value_if_false vietā rakstāma jauna IF formula, kura izvērtēs tādu pašu apgalvojumu kā pirmajā piemērā (t.i. vai "Atzīme" >= 4).

Ja Tev patīk "shēmas", tad lūk arī piemērs, kā šī datu pārbaude izskatās algoritma formā.

Šādā veidā var veidot vairāku līmeņu saliktos nosacījumus, tomēr jāsaka uzreiz - tas nav pārāk ērti. Saliktajā formulā iekļaujot vairākus vērtēšanas līmeņus, formula kļūst gara un grūti pārskatāma. Turklāt, iespējams, pat ļoti neefektīva. ​Gadījumos, kad nepieciešams izvērtēt vairākus nosacījumus šādā skaitļu skalā, tad labāk izmantot VLOOKUP vai MATCH formulas. Par to vairāk lasi šajā rakstā (Vērtējuma atrašana atbilstoši vērtību skalai).0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page