top of page

Kas ir Excel Power Query?

Šis ir pirmais no trim video sērijā par Power Query un Power Pivot. Manuprāt, ir pienācis īstais laiks iepazīt Excel "ārpus ierastās vides" un izmantot tā iespējas maksimālā versijā.

Excel Power Query un Power Pivot piešķir Excel spēku un jaudu. Tā ir iespēja:

  • iegūt datus no ārējiem failiem, datu bāzēm, web lapām u.c. resursiem

  • automatizēt datu apstrādes procesus

  • strādāt ar lieliem datu apjomiem

  • veikt dinamiskus aprēķinus

  • vizualizēt datus Pivot Tabulās, veidojot vienotus informācijas paneļus jeb Dashboards

  • apgūt analizēt datus kā eksperts!

bottom of page