top of page

Kādas ir Excel loģiskās funkcijas un kā tās lietot?Iepriekš esmu stāstījis par nosacījumu salīdzināšanas funkciju IF() (raksts šeit), ar kuru tiek pārbaudīts viens nosacījums (jeb loģiskais tests). Tomēr nereti ar vienu nosacījumu ir par maz un rodas jautājums, kā rīkoties, ja nepieciešams vienlaicīgi salīdzināt vairākus vērtību pārus un atkarībā no rezultāta veikt darbības? Šoreiz palīgā nāks Excel loģiskās funkcijas AND, OR un vēl dažas. Par šīm un citām funkcijām un to pielietojumu lasi tālāk rakstā.


Par loģiskajām funkcijām tās sauc jo to atgrieztā vērtība jeb rezultāts vienmēr būs vai nu “patiess” (TRUE), vai “aplams” (FALSE).

Darbā ar Excel iespējams izmantot četras loģiskās pārbaudes funkcijas:

Tabulā aprakstīto funkciju parametri drīkst būt gan norādes uz šūnām, gan skaitļi, gan simbolu rindas, salīdzināšanas operatori un citas Excel funkcijas. Vienīgais nosacījums ir, lai parametra vērtība būtu “TRUE” vai “FALSE”.


Loģisko funkciju pielietojums ir samērā plašs. Tās lieto gadījumos, kad rezultāta izvēle ir atkarīga no vairākiem nosacījumiem.

Tālāk detalizētāk aprakstīšu katru no četrām funkcijām.


AND Excel funkcija


Šī ir visbiežāk lietotā Excel loģiskā funkcija, un tā tiek lietota, ja ir jāpārbauda vairāki apgalvojumi un jāpārliecinās, vai tie visi ir patiesi.

Funkcijas tehniskais pieraksts ir šāds:


AND (logical1; [logical2]; …)

Kur: logical1 – pirmais apgalvojums. AND funkcijai ir nepieciešams vismaz viens apgalvojums, tāpēc šis parametrs ir obligāts. logical2, … – otrais, trešais utt. apgalvojumi. Apgalvojumi, kas seko aiz pirmā apgalvojuma, vairs nav obligāti. Ar AND funkciju iespējams pārbaudīt līdz pat 255 apgalvojumiem, vienīgi jāseko līdzi, lai kopējais funkcijas garums nepārsniegtu 8192 simbolus.

AND funkcijai pašai par sevi nav īpaši daudz praktisku pielietojumu, taču tā kļūst par ļoti noderīgu instrumentu, ja ir jāpārbauda vairāku citu šūnu vērtība, un atkarībā no pārbaudītajām šūnām jāveic tādas vai citādas darbības. Šeit talkā nāk IF formula, par kuru jau esmu stāstījis.

Rakstā par IF funkciju mēģināju noteikt, kuri skolēni ir sekmīgi nokārtojuši kontroldarbu. Izmantošu šo pašu piemēru, taču izmainīšu darba uzdevumu. Kā izskatītos formula IF, ja mans uzdevums būtu noskaidrot, kuri skolēni ir nokārtojuši gan matemātikas, gan gramatikas kontroldarbu?

Lai paveiktu izmainīto uzdevumu, IF funkcijai vairs nepietiek ar vienu loģisko pārbaudi, kā tas bija iepriekš, jo man ir jāpārbauda divu dažādu kontroldarbu rezultāti. Pateicoties AND funkcijai, šis uzdevums kļūst viegli paveicams. IF funkcijas loģiskās pārbaudes parametru es aizstāju ar AND funkciju ar diviem parametriem – viens no tiem pārbauda A kolonā esošo atzīmi, otrs – B kolonā esošo atzīmi. Iepriekš jau rakstīju, ka AND funkcijas rezultāts būs patiess, ja visi tā parametri būs patiesi. Tas nozīmē, ka skolēniem, kuri sekmīgi būs nokārtojuši abus kontroldarbus, IF funkcija izpildīs value_if_true daļu, turpretī skolēniem, kuri nebūs sekmīgi nokārtojuši abus kontroldarbus - value_if_false daļu.

AND funkcija spēj pārbaudīt arī vienas un tās pašas šūnas vērtību pēc vairākiem kritērijiem. Piemēram, uzdevums: ir jāsameklē jauna dzīvojamā platība, un tai ir jābūt, sākot no 80 un beidzot ar 150 kvadrātmetriem lielai. Kāda IF un AND funkciju kombinācija būtu jāizmanto, lai ātri atrastu interesējošo nekustamo īpašumu?


OR Excel funkcija


Šī Excel loģiskā funkcija tiek lietota, ja ir jāpārbauda vairāki apgalvojumi un jāpārliecinās, vai kaut viens no tiem ir patiess.

Funkcijas tehniskais pieraksts ir šāds:

OR (logical1; [logical2]; …)

Funkcijas parametru logical1, logical2 nosacījumi ir tieši tādi paši kā AND funkcijai.

Arī OR funkcija ir ļoti noderīga, ja to izmanto kopā ar IF funkciju.

Ņemšu vēlreiz talkā to pašu piemēru, kuru apskatīju, aprakstot AND funkciju, bet vēlreiz izmainīšu darba uzdevumu. Kāda izskatītos formula, ja mans uzdevums būtu noteikt, kuri skolēni kādā no kontroldarbiem ir saņēmuši atzīmi 9 vai 10?

Ja salīdzina attēlā redzamo IF funkciju ar to IF funkciju, kuru izmantoju AND funkcijas piemērā, ir redzams, ka tām abām ir daudz līdzību. Esmu izmainījis tikai funkciju AND uz funkciju OR un parametros šoreiz pārbaudu, kuras atzīmes ir 9 vai labākas. Vēl viens ļoti noderīgs OR funkcijas pielietojums ir vienas un tās pašas šūnas vērtības loģiskā pārbaude. Piemēram, formulas

OR(A1=”āboli”;A1=”bumbieri”)

vērtība būs TRUE, ja kaut viens no parametros esošajiem apgalvojumiem būs patiess. Šādā veidā ir iespējams pārbaudīt, vai mani interesējošā šūna satur vienu vai otru vērtību.


XOR Excel funkcija


XOR funkcija darbojas sekojoši: tā skatās, cik no funkcijas parametriem vērtība ir TRUE. Ja kopējais TRUE vērtību skaits ir nepāra skaitlis, tad XOR funkcijas vērtība būs TRUE. Ja kopējais TRUE vērtību skaits ir pāra skaitlis, tad XOR funkcijas vērtība būs FALSE (šeit jāatceras, ka 0 ir pāra skaitlis, tātad funkcijas vērtība būs FALSE arī tad, ja visu funkcijas parametru vērtības būs FALSE).

Funkcijas tehniskais pieraksts ir šāds:

XOR (logical1; [logical2]; …)

Funkcijas parametru logical1, logical2 nosacījumi ir tieši tādi paši kā AND funkcijai.

Funkciju XOR var izmantot, piemēram, ja nepieciešams pārbaudīt aizpildītas aptauju anketas, kurās uz jautājumiem jāatbild ar vienu no vairākām dotajām atbildēm. Šajā situācijā XOR funkcija atgriezīs FALSE gan gadījumā, ja nebūs atzīmēta neviena atbilde (TRUE vērtību skaits būs 0, kas ir pāra skaitlis), gan gadījumā, ja būs atzīmētas abas atbildes (TRUE vērtību skaits būs 2, kas ir pāra skaitlis).

Attēlā redzams, ka IF pārbaudē funkcijas XOR(A3=”x”;B3=”x”) rezultāts ir patiess, ja aptaujas dalībnieks ir atzīmējis vienu no dzērieniem, bet aplams, ja tas ir atzīmējis divus dzērienus vai nav atzīmējis nevienu.


NOT Excel funkcija


NOT funkcija ir vienkāršākā no visām Excel loģiskajām funkcijām.

Funkcijas tehniskais pieraksts ir šāds:

NOT(logical)

Funkcijai ir tikai viens parametrs. Funkcija NOT vienmēr atgriezīs loģisko vērtību, kura ir apgriezta vērtībai logical. Piemēram, ja logical vērtība būs TRUE, tad NOT funkcija atgriezīs FALSE un otrādi.

NOT funkciju ļoti bieži lieto kopā ar citām funkcijām, kuras darbojas ar loģiskām vērtībām TRUE un FALSE. Piemēram, tā noder, ja ir nepieciešams atrast Excel izklājlapas rindas, kuras nesatur noteiktas vērtības. Pieņemsim, ka man tabulā ir jāsameklē visi apģērbi, kuru krāsa nav melna vai brūna. Kā to izdarīt, ņemot talkā funkciju NOT?

Izrādās, tas ir vienkārši, izmantojot jau zināmo OR funkciju. Attēlā redzamā funkcija darbojas šādi:

  • OR(B3="Melna";B3="Brūna") – šī funkcija atgriezīs TRUE vērtību tikai tad, ja B3 šūnas vērtība būs “Melna” vai “Brūna”.

  • NOT(OR(B5="Melna";B5="Brūna")) – iepriekšējo funkciju ievietoju funkcijā NOT. Tagad NOT funkcija pārbauda OR funkcijas rezultātu un to nomaina uz pretējo. Tātad, ja OR funkcija atgriež TRUE, tad NOT funkcija atgriezīs FALSE, un otrādi.

  • Visbeidzot, jau zināmā funkcija IF pārbaudīs, vai tās nosacījuma parametrs NOT(OR(B5="Melna";B5="Brūna"))  ir patiess vai aplams, un, vadoties pēc tā, atgriezīs visas funkcijas gala vērtību – “Krāsa patīk”, ja B5 šūnas vērtība nav ne “Brūna”, ne “Melna”, un “Krāsa nepatīk”, ja B5 šūnas vērtība ir vai nu “Brūna”, vai “Melna”.

NOT funkciju var izmantot arī citiem mērķiem, piemēram, ar to var pārbaudīt, vai noteikta šūna nav tukša. Šim piemēram izmantošu Excel funkciju ISBLANK, kuras vērtība ir TRUE, ja pārbaudāmā šūna ir tukša.

Kā redzams attēlā, izmantojot ISBLANK funkciju kopā ar NOT funkciju, formulas vērtība ir TRUE, ja šūna nav tukša – NOT funkcija ir apgriezusi otrādi ISBLANK funkcijas rezultātu.

Tādas pamatos ir Excel loģiskās funkcijas. Es šeit aprakstīju tikai to pielietošanas pašus pamatus, jo šīs funkcijas ir ļoti elastīgas un var palīdzēt tikt galā ar dažādiem sarežģītiem uzdevumiem Excel vidē.

Uzraksti savu piemēru, ar kuru mēģini tikt galā un centīšos Tev atbildēt.


0 comments

Comments


bottom of page