top of page

Excel formula VLOOKUP un MATCH kopīgā pielietojumā

Šī ir patiesi jaudīga meklēšanas formulu kombinācija. VLOOKUP formulā ir mainīgais 'col_index_num', kurā jānorāda kolonas kārtas numurs, kurā atrodas atgriežamā vērtība. Prasmīgi pielietojot MATCH, iespējams atgriezt kārtas skaitli, kurš atbilst šai kolonai. Tātad MATCH formula izmantojama kā mainīgais VLOOKUP formulā.

​Ja neesi vēl iepazinies ar VLOOKUP vai MATCH formulām, tad iesaku ieskatīties šajos ierakstos par VLOOKUP un par MATCH.

Vēlreiz īsi abu formulu pieraksts:

=VLOOKUP (lookup value, table_array, col_index_num, [range_lookup]) =MATCH (lookup_value, lookup_array, [match_type])

Ņemšu, iepriekš izmantoto, VLOOKUP piemēru failu, kur atrodama tabula ar populārākajiem jaundzimušo vārdiem Rīgā 2016.gada janvārī. Kreisajā kolonā atrodas vārdi, otrajā norādīts dzimums, savukārt trešajā norādīts skaits, cik bērniem piešķirts šāds vārds.


Vispirms konstruējam formulu VLOOKUP tāpat kā iepriekš, kolonas kārtas numuru norādot fiksētu:

Savukārt MATCH formulā meklējam, kurās pozīcijās atrodas vārdi "Dzimums" un "Skaits" laukā A3:C3:

Un tagad savienojam tās kopā, kur VLOOKUP formulas 'col_index_num' vietā norādām formulu MATCH:

Kā redzi, 4.piemērā atšķirībā no 3.piemēra "Dzimums" un "Skaits" norādīti kā mainīgie. Tas ļauj formulu padarīt patiesi dinamisku. Pielietojums iegūst tiešām plašas iespējas.
0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page