Get_data_bilde.PNG

Automatizēta datu ieguve no neierobežota  avotu klāsta

Automatization_data_bilde.PNG

Jaudīga datu apstrāde un pārveide

Formula_bilde.PNG

Efektīvāki

aprēķini, izmantojot DAX formulas

refresh_icon_bilde.PNG

Datu un atskaišu atjaunināšana vien pāris sekundēs

data_vizualization_bilde.PNG

Interaktīvi vizuālie risinājumi

 

Power Query ir jaudīgākais datu apstrādes rīks Excel, kāds jebkad izveidots biznesa lietotāju vajadzībām.

Online kursa mērķis ir izveidot padziļinātu izpratni un iegūt praktiskas iemaņas datu analīzē, izmantojot jaudīgākos analīzes rīkus - Power Query un Power Pivot, datu pārskatu veidošanā un pielāgošanā dažādām vajadzībām, kā arī aprēķinu veikšanā.

Četrās praktiskās online nodarbībās tiks apskatītas Tev noderīgas tēmas, piemēram, par iespēju ielādēt lielus datu apjomus (pat daudzus miljonus rindu); kā automatizēt datu ieguvi no dažādiem avotiem un ietaupīt daudzas stundas regulāra datu pārveides darba; kā izveidot dinamiskus aprēķinu rādītājus, izmantojot datu analīzes izteiksmes (DAX); kā aprēķinus vizualizēt grafikos, pielāgotās tabulās, veidojot automātiski atjaunojamus informācijas paneļus (jeb Dashboards).

Online kursa sākums 7.septembrī!

Dalībnieku skaits ierobežots

Ieskats Excel Power meistarklasēs

Noskaties, piesakies un tiekamies online kursā!

Kas ir Power Query?

Ieskats Power Pivot & DAX

Datu vizualizācija (Dashboards)

 
 
 
 

MĒRĶAUDITORIJA

 • Vadītāji, finansisti, ekonomisti, grāmatveži, struktūrvienību un projektu vadītāji, visi interesenti, kuri ikdienā izmanto MS Excel datu apstrādei, uzskaitei, atskaitēm un analītikai

 • Tie, kas vēlas paaugstināt savas profesionālās kompetences Excel lietošanā, celt kvalifikāciju un konkurētspēju darba tirgū

 • Tie, kuriem ir svarīgs ātrums, efektivitāte, pārskatāmība darbā ar datiem Excel vidē

TAVI IEGUVUMI

 • Četrās jaudīgās un praktiskās online meistarklasēs apgūsi profesionālas kompetences datu apstrādē, analīzē un vizualizēšanā ar visefektīvākiem biznesa analītikas risinājuma rīkiem Excel.

 • Praktizējot meistarklasēs iegūtās zināšanas:

  • ietaupīsi daudzas stundas datu apstrādē un analīzē

  • samazināsi pieļauto kļūdu risku līdz minimumam

  • datu analīze ar Power Pivot & DAX izmainīs Tavu ikdienu par 180. Šāda analīze ar tradicionāliem rīkiem nav iespējama

 • Iespēja apgūt Power Query un Power Pivot latviešu valodā, viegli saprotamās apmācībās eksperta vadībā

 • Profesionāli sagatavoti materiāli

 • Rekomendācijas un ieteikumi

 • Tiešs atbalsts un diskusijas

 • Pēc meistarklasēm Tu iegūsi Excel Know How sertifikātu, kurš apliecinās Tavas jauniegūtās kompetences.

 • Visas četras online tiešraides nodarbības (katra 2h garumā) tiks ierakstītas video formātā un būs pieejamas kursa dalībniekiem.

PRIEKŠNOSACĪJUMI​​

 • Veiksmīgai kursa apguvei nepieciešama MS Excel versija ar Power Query (jeb Get & Transform) funkcionalitāti, kā arī Power Pivot funkcionalitāti.

 • Get & Transform funkcionalitāte pieejama visās versijās, sākot ar Excel 2016 versiju. Savukārt Excel 2010 un 2013 pieejama kā bezmaksas spraudnis (add-on).

 • Power Pivot funkcionalitāte pieejama visās abonējamajās Office 365 versijās, kurās iekļauts Excel darbstaciju versija. Tāpat tā iekļauta Office 2019 versijās, Office 2016 un 2013 Pro Plus, kā arī atsevišķi iegādātā (bez Office) Excel 2013 un 2016 versijās.

 • Visi piemēri ir sagatavoti, izmantojot Excel Office 365 versiju.

 • Kurss ir paredzēts Microsoft Windows lietotājiem.

 

KURSA PROGRAMMA

Power Query (Savienojumi un sākotnējo datu transformēšana)

 • Ievads par Power Query.

 • Datu iegūšana (importēšana jeb ienese) no Excel failiem, CSV failiem, datubāzēm, interneta u.c. resursiem.

 • Savienojumi un sākotnējo datu transformēšana.

 • Pamata tabulu transformācijas, teksta, skaitļu & datumu rīki.

 • Nosacījumu kolonnas, grupēšana & datu apkopošana.

 • Vaicājumu pielāgošana, apvienošana, papildināšana un labošana.

        

Datu analīze ar Power Pivot & DAX, atskaišu sagatavošana

 • Power Query tabulu saikņu izveide (relācijas).

 • Ievads par datu analīzes izteiksmēm (DAX).

 • Biežāk izmantotās DAX formulas.

 • Jaunu aprēķina kolonnu izveide, mērījumi (columns, measures).

 

Datu vizualizācija

 • Informācijas paneļi (Dashboards).

 • Vizuālo filtru izmantošana vairāku grafiku un tabulu kontekstā.

 • Automātiski atjaunojami grafiki.

 • Paplašinātas vizualizācijas iespējas, izmantojot OLAP formulas.

Ivars.png

PASNIEDZĒJS

Ivars Krampis-Vanags ir biznesa datu analīzes eksperts, kurš MS Excel savā ikdienā izmanto jau vairāk kā 20 gadus. Pieredze un profesionālā darbība ir saistīta ar Finanšu vadību, analīzi un plānošanu. Ikdienā konsultē un izstrādā datu analīzes risinājumus, izmantojot Excel un Power BI. Ar pārliecību tiek galā ar komplicētām situācijām Excel vidē, sniedzot profesionālas konsultācijas un dažādu risinājumu izstrādi pakalpojuma veidā uzņēmumiem un citiem interesentiem, datu automatizācijā un vizualizācijā.


Viņa kursi ir domāti tiem, kas vēlas apgūt Excel, paaugstināt savas profesionālās kompetences un ātrāk sasniegt vairāk.
 

Ivara aizraušanās ir mācīšanās, dalīšanās un grūtu Excel problēmu risināšana.

 
calendar-6.png

Nākamo nodarbību datumi 07.09.2020; 10.09.2020; 14.09.2020; 17.09.2020

Visas online tiešraides nodarbības tiks ierakstītas video formātā un būs pieejamas kursa dalībniekiem mācību platformā

time_bilde_1.PNG

19:00 - 21:00

icons8-e-learning-100.png

Tiešraides tikšanās notiks ZOOM platformā

Tiešraides būs interaktīvā mācību formā ar teorētiskas informācijas prezentācijām, kā arī praktisku darbošanos. Daudzi piemēri tiks parādīti un izdiskutēti un dalībniekiem dota iespēja atkārtot patstāvīgi. Vairāki uzdevumi būs pildāmi patstāvīgi, pēc tam piemēru izdiskutējot kopīgi grupā.

 
 

Online kursa sākums 7.septembrī

* samaksa ar bankas karti un automātiska piekļuve kursa materiāliem

* vietas rezervācija kursā pēc apmaksas

BONUSĀ TU IEGŪSI:

 • 12 mēnešu piekļuvi online apmācību materiāliem Excel Power kursa ietvaros 

 • Bezmaksas 50 min individuālu konsultāciju (izmantojama 3 mēn.laikā) 💡

 • Apjomīgu Excel online bāzes kursa daļu par PivotTables (~2,5h video materiālu) 🚀

PIESAKIES JAU TAGAD!

Apgūsti profesionālas kompetences datu apstrādē, analīzē un vizualizēšanā ar visefektīvākiem biznesa analītikas risinājuma rīkiem Excel.

Excel Power kursa online tiešraides nodarbību datumi

2020.gada 07., 10., 14., 17. septembrī 19:00 - 21:00

* visām nodarbībām pieejams ieraksts

Vietu skaits ierobežots, pieteikšanās līdz 4.septembrim.